Instalacje amoniakalne i freonowe:

Od kilkunastu lat zajmujemy się montażem, remontami instalacji amoniakalnych i freonowych na lądzie i statkach. W ostatnim okresie widać wyraźnie powrót do amoniaku jako czynnika chłodniczego. Amoniak jest jednym z najdłużej używanych czynników chłodniczych.

Najpopularniejsze w chłodnictwie czynniki robocze R12 oraz R502 zostały uznane za niebezpieczne i szybko wycofane z produkcji a inne w tym R22 są w trakcie wycofywania. Zaczęto produkować nowe odmiany czynników chłodniczych, a równocześnie powrócono do naturalnych czynników chłodniczych w tym do amoniaku. Amoniak wrócił do łask, ponieważ nie stwarza niebezpieczeństwa dla środowiska oraz posiada doskonałe właściwości termodynamiczne, zalety ekonomiczne – niska cena. Ważną cechą amoniaku jest jego sprawność energetyczna, charakteryzuje się dużą wartością ciepła parowania, która jest wyższa o 10 do 30% od instalacji opartych o freony jak R404, R410A.
Prawidłowo zaprojektowana, zmontowana i obsługiwana instalacja amoniakalna jest  bardzo bezpieczna. Zapewniają to wytrzymałości, jakość oraz procedury odbiorcze użytych materiałów i urządzeń przeznaczonych do budowy przemysłowych instalacji chłodniczych. Poza tym amoniak jest już wyczuwalny przez otoczenie w niewielkich, całkowicie bezpiecznych stężeniach.
Budowane przez nas instalacje chłodnicze amoniakalne są całkowicie bezpiecznym układem, który działa w pełni automatycznie.
Jakość użytych materiałów jest poświadczona odpowiednimi certyfikatami i odbiorami oraz wewnętrznymi procedurami jakości wdrożonymi przez naszą firmę.
Obecnie współpracujemy z norweską firmą Norsk Kulde, montując na kutrach rybackich jak: DZ102, KOŁ 188, KOŁ 123, KOŁ 206, KOŁ 6 instalacje NH3 do systemu RSW.

Schemat instalacji

Dla podniesienia wygody i bezpieczeństwa obsługi, instalacje są wyposażane w opracowany  system monitoringu. 
W przeszłości wykonaliśmy chłodnicze instalacje amoniakalne na statkach rybackich jak m/v Elizabeth, m/v Trinto.

Wykonanie: emaies